FORUM MIŁOŚNIKÓW PISMA ŚWIĘTEGO
TWOJE SŁOWO JEST PRAWDĄ (JANA 17:17)

Nauki biblijne - Czy Biblia zezwala na transfuzję krwi?

bioslawek - 2013-03-09, 01:29
Temat postu: Czy Biblia zezwala na transfuzję krwi?
Po potopie Jehowa pozwolił Noemu i jego rodzinie jeść mięso, ale kategorycznie zabronił im spożywania krwi (Rdz 9:1, 3, 4). W gruncie rzeczy dotyczy to całej ludzkości, ponieważ wszyscy obecnie żyjący wywodzą się właśnie od rodziny Noego. Kiedy zostało nadane to uniwersalne dla całej ludzkości prawo, nie było jeszcze nadane Prawo Mojżeszowe, ludzie nie znali też nauk Jezusa i apostołów.

Dzieje Apostolskie informują nas, jakich niezbędnych nakazów PRAWA MOJŻESZOWEGO mają przestrzegać chrześcijanie. Więc co na temat obchodzenia się z krwią mówią pisma chrześcijańskie? Zacytujmy:

Dzieje Apostolskie 15: 19 Toteż moje rozstrzygnięcie jest takie: nie należy niepokoić tych spośród narodów, którzy się nawracają do Boga, 20  ecz trzeba im napisać, by się powstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bożki i od rozpusty, i od tego, co uduszone, i od krwi. (....). 28 Albowiem duch święty i my sami uznaliśmy za słuszne nie nakładać na was dodatkowego brzemienia, z wyjątkiem następujących rzeczy koniecznych: 29macie powstrzymywać się od tego, co ofiarowano bożkom, i od krwi, i od tego, co uduszone (innymi słowy: zabrania się wam spożywać niewykrwawionego mięsa), i od rozpusty. Jeśli będziecie się tego starannie wystrzegać, dobrze się wam powiedzie.

Odnośnie spożywania niewykrwawionego mięsa bardzo pouczająca jest następujaca relacja biblijna:

1 Samuela 14 31 Tego dnia bili Filistynów od Michmasz do Ajjalon i lud bardzo się zmęczył. 32 I lud rzucił się chciwie na łup, i brał owce oraz bydło, jak też cielęta, i zarzynał je na ziemi, i lud zabrał się do jedzenia z krwią. 33 Powiedzieli więc Saulowi, mówiąc: „Oto lud grzeszy przeciwko Jehowie, jedząc z krwią”. Wtedy rzekł: „Sprzeniewierzyliście się. Przede wszystkim przytoczcie do mnie wielki kamień”. 34 Potem Saul rzekł: „Rozproszcie się między ludem i powiedzcie im: ‚Niech każdy przyprowadzi do mnie swego byka i swą owcę i tutaj zarzynajcie i jedzcie, a nie wolno wam grzeszyć przeciwko Jehowie przez jedzenie z krwią’”. Toteż każdy z całego ludu przyprowadził swego byka, którego tej nocy miał pod ręką; i tam zarzynali. 35 A Saul zbudował ołtarz Jehowie. Tak to zaczął budować ołtarze dla Jehowy.


Widzimy, że powyższe wersety wyraźnie zakazują spożywania krwi, choć wielu tzw. chrześcijan i tego nakazu nie przestrzega. Powyższe wersety uczą nas chrześcijan czego, według ustalenia apostołów, starszych pod kierownictwem ducha świętego, mamy przestrzegać z Prawa Mojżeszowego. Nie musimy już się poddawać np. obrzezaniu, czy przestrzegać sabatu. Jehowa za pośrednictwem swojego ducha pobudził apostołów i starszych do oznajmienia chrześcijanom (przede wszystkim tym nawróconym z pogan), że koniecznie mają wystrzegać się spożywania krwi, np. "tego, co uduszone", to znaczy niewykrwawionego mięsa. A jak Prawo Mojżeszowe nakazywało postępować z krwią? A co z transfuzją? Cz dla ratowania życia można pozwolić wstrzyknąć sobie krew, czy jedynie nie wolno jej spożywać?

Powtórzonego Prawa 12: 16T ylko krwi nie wolno wam jeść. Masz ją wylać na ziemię jak wodę.

"Wylać na ziemię, jak wodę", a nie pozwalać wstrzykiwać ją sobie do żył, gdy opuści organizm (własny, czy cudzy).

Niech ktoś pokaże mi miejsce w Prawie Mojżeszowym (czy gdziekolwiek w Biblii), gdzie Bóg nakazuje postępować inaczej z krwią niż wylewać ją na ziemię. A akurat właśnie, m. in., tego aspektu Prawa Mojżeszowego nakazano nam przestrzegać w Dziejach Apostolskich- co, do ściśle określonego sposobu obchodzenia się z krwią, która opuści organizm. Gdzie niby Biblia pozwala na przetaczanie krwi z jednego do drugiego organizmu!

Bóg zezwolił tylko na jeden sposób korzystania z krwi; do celów ofiarnych. W Prawie Mojżeszowym polecił Izraelitom dokonywać przebłagania za grzech przez składanie ofiar ze zwierząt (Kpł 17:10, 11). Aby zilustrować przebłagalną wartość krwi, Bóg nakazał wylewać ją u podstawy ołtarza i smarować nią rogi umieszczone na jego narożnikach. Wylewanie jej u podstawy ołtarza wskazywało, że stanowi ona podstawę przebłagania grzechów. A smarowanie nią rogów (będących symbolem mocy) podkreślało, że właśnie krew decyduje o wartości (mocy) ofiary;

Księga Kaplańska 9: 9 Wówczas synowie Aarona przynieśli mu krew, a on umoczył palec we krwi i posmarował nią rogi ołtarza,pozostałą zaś krew wylał u podstawy ołtarza.

Jak wspomniałem posmarowanie rogów ołtarza symbolizowało przebłagalną moc krwi. Krew Pana Jezusa symbolizowała, to samo, ponieważ Pan Jezus wylał swą duszę [swoją krew] za nasze życie.

1 Koryntian 1:18 Albowiem dla tych, którzy giną, mowa o palu męki jest głupstwem, ale dla nas, którzy dostępujemy wybawienia, jest mocą Bożą.

Jezus oddał za nas swoje życie:

Izajasza 53:12 Dlatego dam mu dział wśród wielu i z mocarzami będzie dzielił łup, ponieważ wylał na śmierć swą duszę [krew] i do występnych został zaliczony

Można by równie dobrze napisać, że Jezus wylał za nas swoją krew. I też w wielu miejscach tak napisano.

Powtórzonego Prawa 12:23 Tylko bądź stanowczo zdecydowany nie jeść krwi, gdyż krew jest duszą i nie wolno ci jeść duszy wraz z mięsem.

Kolosan 1:20 i żeby przez niego [Jezusa] na nowo pojednać ze sobą wszystko inne — czy to, co na ziemi, czy to, co w niebiosach — wprowadzając pokój przez krew, którą on przelał na palu męki.

Co nas może uchronić przed niepomyślnym wyrokiem Bożym, ale bowiem „zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzymian 6:23)? Jest ktoś, kto zapłacił za nasze grzechy. Tą osobą jest Pan Jezus Chrystus. Kiedy nasi prarodzice zgrzeszyli i zaprzepaścili dar życia wiecznego, Pan Jezus został posłany na ziemię jako doskonały człowiek, równy doskonałemu Adamowi i złożył swoje życie w ofierze. Innymi słowy podarował nam wieczne życie, które zatracił Adam, przekazując nam, jako jego potomkom, grzech i śmierć. Kiedy Pan Jezus oddał nam swoje wieczne życie, to tym samym utracił je jako człowiek na zawsze, ponieważ jak się komuś coś oddaje na zawsze (na wieczność), żeby ktoś inny z tego korzystał, to się to na zawsze traci. Taka jest istota nauki o okupie. A jaką rolę odegrała tutaj krew?

Pan Jezus wylewając swoją krew na ziemię, która symbolizowała jego życie, złożył ją niejako Bogu w ofierze. Oddał Bogu, co do niego należy. Nie przywrócił nam widoków na życie wieczne przez transfuzję swojej krwi, tylko przez ZAPŁACENIE BOGU OKUPU ze swojej doskonalej krwi (doskonałego życia). I taka jest istota nauki o okupie. Taka jest istota nauk biblijnych, jeżeli chodzi o sposób obchodzenia się z krwią. Według Prawa Mojżeszowego, które każe krew która opuściła organizm wylać na ziemię, nakazano nam chrześcijanom tego wymogu przestrzegać w Dziejach Apostolskich. Kto tak czyni "stara się nie wychodzić ponad to, co napisano".

Pośród praktyk, jakich mają KONIECZNIE wystrzegać się chrześcijanie wymieniono obok zakazu niewłaściwego obchodzenia się z krwią ; ZAKAZ UPRAWIANIA ROZPUSTY, BAŁWOCHWALSTWA . Czy dla ratowania swojego życia dopuścił/ dopuściła byś się ROZPUSTY czy BAŁWOCHWALSTWA?

Ktoś może jednak powiedzieć: to szczegół, gdy dla ratowania życia człowieka przetoczy się komuś krew. Proszę zwrócić uwagę na to, że ludzie, oczywiście z pozoru, z punktu widzenia niektórych ludzi, z bardziej błahych powodów ryzykowali życie, by nie tylko nie złamać prawa Bożego. Daniel i jego przyjaciele odmówili spożywania pokarmów zakazanych Prawem Mojżeszowym ze stołu króla babilońskiego. Nie chcieli też oddać pokłonu symbolowi państwowemu, by nie dopuścić się bałwochwalstwa. Adam i Ewa dostali od Boga jeden prosty zakaz. Nie mieli spożywać owocu z konkretnego drzewa. I jak się skończyło złamanie tego Bożego zakazu? Adam i Ewa przypłacili to sprzeniewierzenie się prawu Bożemu życiem, a my odziedziczyliśmy po nich niedoskonałość i śmierć.

Biblia podaje szczegółową instrukcję obsługi, co do jedynego możliwego sposobu obchodzenia się z krwią. Krew jest święta, to znaczy wyłączona do składania ofiar za grzechy, a nie do innych celów, w tym do transfuzji. Jeżeli nie składa się jej w ofierze, to według tej instrukcji należy ją wylać na ziemię. Według tej instrukcji innej drogi postępowania z krwią nie ma. Czy jesteś w stanie wskazać w tej biblijnej INSTRUKCJI jakiś punkt pozwalający odstępować od tej instrukcji. Np. na wypadek potrzeby transfuzji krwi?


Zobacz też:

http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?p=3847#3847


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group